Blåvand og Vejers

Takket være økonomisk støtte fra Sol og Strands lokale håndsrækning, har TrailView synliggjort spor, stier, mark og skovveje i området fra Skallingen i syd til lidt nord for Vejers inklusiv øvelsesterrænet i Oksbøl og ebbevejen til Langli – se kort nederst på siden. Der blev cyklet 322 km i slutningen af september 2022. Blåvand Strand strækningen er ultimo 2022 blevet vist knap 10.000 gange.

Herunder en række eksempler på Google Street Views:

Blåvandshuk

Oksbøl øvelsesterræn

Vejers

Blåvand

Skallingen

Langli

Kortet herunder viser alene de strækninger, som TrailView har lagt på. Derudover har Google bilen lagt især de overordnede veje på.