Et Danmark i Bevægelse

Forskere fra Syddansk Universitet fremlagde i november 2022 en række anbefalinger til, hvordan vi bedst skaber et Danmark i bevægelse. På baggrund af analyserne i forskningsprojektet anbefaler forskerne blandt andet:

-> Understøt gode oplevelser: Det gøres bl.a. ved at anvise relevante valgmuligheder for at være fysisk aktiv på baggrund af den enkeltes initiativ, historie, livssituation, følelser, motiver og eventuelle tidligere dårlige oplevelser.

-> Sæt fokus på eksisterende faciliteter og områder til fysisk bevægelse: Flere idrætsfaciliteter fører ikke automatisk til flere bevægelsesaktive borgere. Der er mere behov for, at borgerne får et større kendskab til og erfaring med de eksisterende faciliteter.

Samtidig kan mange faciliteter udnyttes mere og bredere, så grupper, der i mindre grad bruger de eksisterende faciliteter, i højere grad får positive erfaringer med, hvad de kan bruges til.